ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 49
วันที่ประกาศหัวข้อ
27 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายกี่ยวกับการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก (กองทุนสปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กุมภาพันธ์ 2567จ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๒ สายบ้านนาโพธิ์น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กุมภาพันธ์ 2567จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายบ้านนาโพธิ์น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มกราคม 2567จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายบ้านนาโพธิ์น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มกราคม 2567จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๘๔๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มกราคม 2567จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๘๔๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มกราคม 2567จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๘๔๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มกราคม 2567ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง