ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม


118 หมู่ที่ 8 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000


เบอร์โทรศัพท์ : 032-598-177 เบอร์โทรสาร : 032-598-212


Email : napansam.gmap@gmail.com


งานรับส่งหนังสือ : saraban_06760111@dla.go.th