ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 8 results.
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 (เนื้อหา)
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563