ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 49
วันที่ประกาศหัวข้อ
19 มกราคม 2567ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มกราคม 2567จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เสียงตามสาย) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มกราคม 2567จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านดอนมะขามช้าง หมู่ที่ ๕ โดยการปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรึต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มกราคม 2567ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) สำเร็จรูป บรรจุถุง จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มกราคม 2567ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2567จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2567ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มกราคม 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขามช้าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคมม ๒๕๖๗ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มกราคม 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดนาพรมและโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคมม ๒๕๖๗ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มกราคม 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดนาพรมและโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคมม ๒๕๖๗ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง