ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 41
วันที่ประกาศหัวข้อ
26 มกราคม 2567จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๘๔๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มกราคม 2567จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๘๔๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มกราคม 2567ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มกราคม 2567จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เสียงตามสาย) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มกราคม 2567จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านดอนมะขามช้าง หมู่ที่ ๕ โดยการปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรึต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มกราคม 2567ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) สำเร็จรูป บรรจุถุง จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มกราคม 2567ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2567จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2567ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มกราคม 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขามช้าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคมม ๒๕๖๗ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง