ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

22 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม และผู้นำชุมชน กำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการดำเนิน โครงการบวรฯ จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 8.00 น.เป็นต้นไปตามกำหนดการที่แนบมานี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!