ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.นาพันสาม

9 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!