กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

8 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายชอบ แกล้งกลั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม BREAK THE CORRUPTION "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อแสดงเจตนารมย์ในการขจัดการทุจริต คอร์รัปชัน ตลอดจนแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!