โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

30 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม นำโดย นายชอบ แกล้งกลั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ร่วมกับอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ งานสาธารณสุข สำนักปลัด ดำเนินการจัด"โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือนและสาธิตวิธีการทำถังขยะอินทรีย์ใช้ในครัวเรือน ที่สามารถลดภัยของภาวะโลกร้อนจากสถานการณ์ปัจจุบันได้ณ ศาลากลางบ้านนาเรือ หมู่ 4 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!